Doelgroep

De cliënten die op de LIZ worden opgenomen is sprake van meervoudige ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Het gaat hier om cliënten met psychotische stoornissen (schizofrenie, schizoaffectieve stoornis), persoonlijkheidsstoornissen, posttraumatrische stress-stoornis, stemmingsstoornissen en autismespectrumstoornissen, vaak in combinatie met verslaving.

Bij vrijwel alle cliënten is er sprake van affectieve verwaarlozing met hechtingsproblematiek tot gevolg. In de interactie tussen de cliënt en zijn omgeving is vaak een negatieve spiraal ontstaan. Door de hechtingsproblemen hebben cliënten vaak onvoldoende frustratietolerantie en wederkerigheid. Dit gegeven is een belemmerende factor voor hun herstel en het resocialisatieperspectief.

Opnamecriteria LIZ:

De cliënten die opgenomen worden in de kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) zijn al minimaal één keer voor een Intensieve Behandeling opgenomen geweest. Op basis van die opname wordt de indicatie voor de LIZ gesteld. Verdere opnamecriteria zijn:

  • Cliënten verblijven op klinische afdelingen met gesloten mogelijkheid en hebben langer durende en zwaarder gestructureerde zorg nodig dan de bestaande voorzieningen kunnen bieden, of die de doorstroming in de opname- en vervolgafdelingen belemmeren en hun afdelingen overbelasten;
  • Cliënten zijn minimaal een jaar doorlopend opgenomen in een kliniek;
  • Eén of meerdere opnames in een derdelijns intensieve behandelkliniek (KIB/CIB) hebben niet geleid tot een duurzaam behandelresultaat.

Dit alles heeft vervolgens geleid tot uitputting van het verwijzend behandelteam en het systeem, langdurige insluiting en vaak dwangbehandeling, opeenvolging van ernstige en veelal aangiftewaardige incidenten, en impasse in behandeling en begeleiding.

De opnameduur is maximaal vijf jaar.

Contra-indicaties:

  • Irreversibele organische psychosyndromen;
  • Primaire verslavingsproblematiek;
  • Ernstige somatische aandoeningen die veel somatische zorg vereisen.

Rol verwijzer

De ggz-voorziening die de cliënt heeft verwezen heeft een ‘terugkeer­garantie’ voor de cliënt die in de kliniek van de Langdurige Intensieve Zorg is opgenomen. Dat betekent dat deze instelling ‘mede-eigenaar’ en medeverantwoordelijk blijft voor het uiteindelijke resultaat: heropname in die ggz-instelling, of doorplaatsing naar een vorm van beschermd en begeleid wonen.

De verwij­zende behandelaar neemt deel aan de behandelplanbesprekingen binnen de LIZ. De LIZ richt zich dus niet alleen op de cliënt, maar in latere fasen van de behandeling ook op de behandelsetting van de verwijzer. Dit alles om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn.