Voor wie is de Ketenveldnorm?

Je maakt je zorgen om een cliënt. Je ziet (grote) risico’s voor de omgeving. En je bent niet de enige: je samenwerkingspartners zien het ook. Hoe lang gaat het nog goed? Wordt gevaarlijk gedrag herhaald? Je hebt van alles geprobeerd maar de cliënt blijft de mazen in het net van zorg en bemoeienis vinden. Herken je jouw cliënt hierin? Mogelijk valt jouw cliënt binnen de omschrijving van deze doelgroep:

  • Personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening, een (licht-)verstandelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel;
  • Er is sprake van gevaarlijk gedrag richting anderen/de samenleving of een aantoonbaar (hoog) risico op dit gedrag. Dit blijkt uit handhavings-, politie- en/of justitiecontacten;
  • Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-)problematiek, die onvoldoende in bestaande ondersteuning-, zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt;
  • Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant;
  • Er is of was sprake van een rechtelijke machtiging (Wet zorg en dwang), een zorgmachtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving.

Twijfel je of jouw cliënt voldoet aan de criteria? Wil je weten wat de aanmeldroute is? Neem contact met ons op.

Handige informatieve (externe) links

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Bekijk ook eens deze pagina’s: