Deel jouw ervaring

 

Klachten en suggesties

Wij doen ons best om u de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht hebben over beslissingen over uw behandeling. Of u vindt dat uw behandelaar de gemaakte afspraken over uw behandeling niet goed nakomt. We horen dat dan graag van u.

Een klacht indienen kan op verschillende manieren.

Bent u gedwongen opgenomen?

Dan wordt u behandeld in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Meer informatie over het indienen van een klacht leest u in deze folder.

Bent u niet gedwongen opgenomen?

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd wat goede zorg is. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. In onze algemene folder over de klachtenregeling leest u welke stappen u kunt nemen.

Onze klachtenregeling wordt daarnaast uitgelegd in onderstaand filmpje.

Contact klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 088 50 51 205.
U kunt uw vraag of klacht ook mailen naar klachtenfunctionaris@arkin.nl
Vermeld bij een klacht uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en de afdeling en medewerker waar de klacht betrekking op heeft.

Voor klachten over rekeningen kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl of bellen naar 020 590 57 29 op maandag tot en met donderdag, van 13.00 tot 15.00 uur.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacybeleid | Cookiebeleid | © 2021 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin