Klachten, suggesties en de huisregels

Klachtenbehandeling

Wij doen ons uiterste best om de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht hebben over beslissingen over uw behandeling. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met u of met uw medische gegevens is omgegaan. Wij willen u graag helpen als er iets is.

Als u een klacht of een compliment heeft, dan horen we dat graag van u. In onze Klachtenfolder staat hoe deze procedure werkt.

If you have a complaint, we would like to hear from you! You can read which steps you can take in our General Complaints folder.

Uw klacht of compliment kunt u hier melden. 

Heb je een klacht over de Reclassering van Inforsa, dan kun je hier terecht met jouw klacht.

 

U kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.

Wordt u behandeld in het kader van de Wet verplichte ggz?
Dan kan er een andere route voor de afhandeling van uw klacht mogelijk zijn.
Leest u eerst de klachtenfolder Wvggz

Vragen over de factuur

Voor meer informatie over uw factuur, bekijk de pagina met veel gestelde vragen en antwoorden: Veel gestelde vragen over de factuur – Arkin

Voor klachten over uw rekening kunt u contact opnemen met medewerker klachtenfacturatie. Dit kan door te mailen naar: klachtenfacturatie@arkin.nl

Wanneer uw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij u oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet.

Privacy

Binnen Arkin geldt een Privacyreglement Arkin waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Arkin zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Bent u op zoek naar het privacyverklaring- en/of reglement voor het onderdeel Reclassering van Inforsa, klik dan hier.

Algemene Leveringsvoorwaarden ggz

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf.

In de ‘algemene voorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Downloads

Algemene leveringsvoorwaarden ggz 2022

Kleine lettertjes uitgelegd

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform ggz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en de Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Arkin is lid van GGZ Nederland.

Huisregels

Hier vindt u de algemene huisregels die gelden binnen onze locaties.