Aanmeldroute en contact

Casuïstiek kan worden aangemeld via het AcVZ en wordt daar beoordeeld op de criteria.

Alleen convenantpartners van het AcVZ kunnen aanmeldingen doen, klik hier.

Dit kan per mail via secretariaatacvz@amsterdam.nl of telefonisch naar 020 552 3272 en vraag naar de Projectleider Ketenveldnorm.

Als de persoon in de levensloopaanpak is opgenomen stapt Inforsa in de casus samen met een regisseur van het AcVZ. De eerste stap is dat zij samen met de aanmelder informatie verzamelen en een plan van aanpak opstellen.

Vragen? Vragen!

Ben je een zorgprofessional, verwijzer of andere samenwerkingspartner en wil je meer weten over Ketenveldnorm? Laat het ons weten via secretariaatacvz@amsterdam.nl of bel naar 020-552 32 72 en vraag naar de projectleider Ketenveldnorm.

Handige informatieve (externe) links

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Bekijk ook eens deze pagina’s: