Langdurige Intensieve Zorg

De Langdurig Intensieve Zorg (LIZ) is een niet-forensische, hoogbeveiligde derdelijnskliniek. Opnames vinden vrijwel uitsluitend plaats binnen een gedwongen kader (zorgmachtiging via de rechter). Cliënten worden uitsluitend verwezen door andere ggz-klinieken omdat eerdere behandelingen onvoldoende hebben gewerkt, of omdat de specifieke expertise van de LIZ ingezet dient te worden. In totaal zijn er 44 bedden, verdeeld over vijf verpleegafdelingen.

De behandeling op de LIZ is gericht op ernstige psychiatrische stoornissen, op onveilige hechting en (zeer problematische) interactie met anderen. Wij zijn de enige plek in de Nederlandse ggz die deze geïntegreerde orthopedagogisch-psychiatrische aanpak biedt.
Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit een psychiater, arts, orthopedagoog, verpleegkundigen, agogisch werkers (spw, sph) en maatschappelijk werk.

Frisse en deskundige blik
Het doel van de opname is significante vermindering van het ontwrichtende gedrag zodat een cliënt zodanig duurzaam herstelt dat hij/zij minder intensieve zorg nodig heeft en dus kan terugkeren naar de reguliere ggz. De ontwrichting – zeer problematische interactie met de omgeving – wordt in een uitgebreide intake in kaart gebracht. Wij kijken met een frisse en deskundige blik naar wat iemand nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we opnieuw of aanvullende diagnostiek verrichten, medicatie aanpassen en verschillende therapieën inzetten. Wij betrekken de naasten en de verwijzer vanaf het begin intensief bij de behandeling.

Lees meer in de folder (voor verwijzers).