Ketenveldnorm

Goed nieuws! Onder leiding van Inforsa en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg is de implementatie van de Ketenveldnorm in de regio Amsterdam-Amstelland gestart. De Ketenveldnorm zorgt ervoor dat de ondersteuning en zorg verbetert voor personen die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis, een verstandelijke beperking, een verslaving en/of een niet-aangeboren hersenaandoening.

Personen met verward gedrag én gevaarlijk of ontregelend gedrag vallen vaak tussen wal en schip. De reguliere weg werkt niet. De Ketenveldnorm zorgt voor een langdurige, intensieve samenwerking en duidelijke afspraken tussen financiers, samenwerkingspartners, zorg- en veiligheidshuis en aanbieders van hulp, begeleiding en zorg. Het doel? Eén plan en één netwerk van samenwerkingspartners. Dit zorgt voor stabiliteit voor alle betrokkenen, tijdelijke signalering bij terugval, snel op- en afschalen, risico’s indammen en delictgedrag voorkomen. We vertellen je graag meer.