Reclassering

Cliënten van de Reclassering Inforsa zijn, door hun verslaving of middelenmisbruik in aanraking gekomen met politie en Justitie. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd of worden daarvan verdacht. Veel van hen hebben psychiatrische problemen en problemen op het gebied van huisvesting, scholing, werk of relaties.

Bij de Reclassering Inforsa worden deze mensen begeleid bij hun re-integratie. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij hun alcohol- of drugsverslaving.

Reclassering Inforsa is onderdeel van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG).

Lees meer in de folder over verslavingsreclassering voor cliënten.