Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf.
In de ‘algemene voorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Downloads

Algemene leveringsvoorwaarden ggz 2022

Kleine lettertjes uitgelegd

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patienten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Arkin is lid van GGz Nederland.