Veilige en waardige zorg

Meldcode huiselijk geweld

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Veilig opgroeien betekent dat er geen geweld gebruikt wordt en dat er goed voor een kind wordt gezorgd.
Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen van onze cliënten. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van een kind bespreken wij dit met de cliënt en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan.

Inforsa werkt mee aan veilig opgroeien

Wij zijn gebonden aan het stedelijk Protocol Kindermishandeling en de landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Huiselijk geweld, en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.

U kunt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling downloaden op de website van de Rijksoverheid.

 

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin