Werkwijze

Aanmelding

Het is aan te raden contact op te nemen met een van onze aanmeldfunctionarissen. Zij zijn goed op de hoogte van het behandelaanbod, werkwijze en eventuele wachtlijsten en kunnen inhoudelijk meedenken over de aanmelding en het mogelijke aanbod.

De aanmeldfunctionaris is aangesloten bij de Centrale Aanmelding van Arkin, bij verschillende netwerkoverleggen in de stad en bij het Forensisch Netwerk. De kennis reikt dus verder dan Inforsa en Arkin.

Naast dit overleg blijft het wel van belang dat de aanmelding via IFZO of Zorgdomein gedaan wordt. Indien het een interne verwijzing betreft volstaat, na overleg, een edifact.

Bekijk ook de locaties van onze verschillende poliklinieken en ambulante teams.

Meer informatie over aanmelden.

Warm welkom

Als de verwijzing bij ons binnen is gekomen, heten we je graag Warm Welkom. Je ontvangt daarom een e-mail met daarin een uitnodiging voor onze digitale omgeving die Warm Welkom heet. Hier vind je informatie over:

  • Jouw route binnen Arkin, met informatie over je verwijzing, eventuele wachttijden en het intakegesprek.
  • Wat je hier al kunt doen om te werken aan je herstel. Je kunt meteen beginnen.
  • De kosten en vergoedingen van jouw behandeling.
  • Waar je terecht kunt met vragen.

Mocht je geen mail van ons krijgen over dit digitale platform, dan kun je bellen naar 088-505 12 21 (Centrale Aanmelding Arkin). Wij zorgen ervoor dat je dan alsnog gebruik kunt maken van ons Warm Welkom.

Intake

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Dit intakegesprek vindt zo spoedig mogelijk plaats. In principe vindt de intake plaats op een locatie van de FAZ maar desgewenst kan dat ook op een andere locatie, bijvoorbeeld de gevangenis.

Adviesgesprek

Na het intakegesprek worden de cliënten besproken in het multidisciplinaire team. De uitkomst hiervan wordt binnen vier weken met de cliënt besproken in een adviesgesprek. Als de cliënt toestemming geeft, krijgt de verwijzer telefonisch en per brief te horen welk zorgtraject gevolgd gaat worden.

Behandeling

Na het adviesgesprek wordt een behandeltraject gestart.
Een behandelteam van specialistische deskundigen stelt een behandelplan op. Dit gebeurt in samenspraak met de cliënt en, indien wenselijk, met de naaste omgeving van de cliënt en de verwijzer. De FAZ werkt tijdens het behandeltraject met een aantal risicotaxatie-instrumenten en minstens een keer per jaar wordt de behandeling geëvalueerd.