Toezicht

Toezicht bestaat uit controle en begeleiding. De Reclassering controleert of de opgelegde voorwaarden worden nagekomen. Tegelijkertijd ondersteunen we de cliënt bij het aanpakken van zijn/haar problemen. Ook motiveert de Reclassering de cliënt steeds om aan eventuele voorwaarden mee te werken. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat iemand een bepaald programma of een behandeling moet volgen voor zijn/haar specifieke problemen. De reclasseringswerker kan een cliënt hiervoor verwijzen naar diverse instanties.

Reclassering Inforsa begeleidt cliënten bij werkstraffen, justitiële interventies en werkt samen met justitie, ketenpartners en de (forensische) zorg.