Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg heeft continu onze aandachtInforsa werkt voortdurend en systematisch aan verbetering van de zorg. Dit doen we onder andere door het uitvragen van cliëntenervaringen, het meten van de resultaten van onze behandelingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. We werken volgens landelijke standaarden en richtlijnen.

Zorgkaart Nederland

Tevreden over de behandeling?

Op Zorgkaart Nederland kun je laten weten hoe je de behandeling bij Arkin hebt ervaren. Dit platform is onafhankelijk en je beoordeling is anoniem.

HKZ-keurmerk

Inforsa, onder van Arkin, is HKZ gecertificeerd. Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is onafhankelijk en betrouwbaar. Het betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en betrouwbare resultaten kan presenteren. Ook betekent het keurmerk dat een organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gesteld.

Meer informatie over deze certificering vind je op www.hkz.nl.

Regelmatig resultaten meten

We willen graag weten wat je doelen zijn en of onze behandeling helpt. Dat onderzoeken we op verschillende momenten in het behandeltraject. We doen dat met vragenlijsten: de ROM (Routine Outcome Measurement). Samen met je behandelaar wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd en daarbij wordt ook de uitkomsten van deze vragenlijsten gebruikt. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten weten we of je doelen zijn bereikt en of de behandeling effectief is.

Kwaliteitsstatuut

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut van Inforsa, onderdeel van Arkin, is opgesteld op basis van landelijke richtlijn van het Zorginstituut Nederland. Je kunt het kwaliteitsstatuut van Arkin hier bekijken.