ECT-centrum

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een behandeling die wordt toegepast bij een aantal psychiatrische aandoeningen. Het gaat hierbij met name om ernstige vormen van depressie, schizofrenie, psychotische- en stemmingsstoornissen.

Bij ECT wordt maximaal acht seconden stroom toegediend, via twee elektroden op het hoofd. Hiermee wordt een epileptische aanval opgewekt, waarmee mogelijk de verbindingen in de hersenen worden geherstructureerd. ECT kan zowel de stoornissen in denken en waarnemen (wanen en hallucinaties) als stemmingsproblemen (zoals manie en depressie) in ernst doen afnemen.

Dit alles gebeurt onder volledige narcose. Ook krijgen mensen een spierverslapper via een infuus. De voorbereidingen en de behandeling zelf duren bij elkaar niet langer dan 30 tot 40 minuten.

Het is de ervaring dat, als deze behandeling wordt herhaald, mensen zich beter voelen en minder last hebben van hun psychiatrische klachten. Dat kan ertoe leiden dat de dosering van de medicijnen omlaag kan of dat er minder verschillende medicijnen nodig zijn. ECT bestaat al meer dan 80 jaar en is inmiddels een veilige en bewezen effectieve behandelmethode.

Inforsa heeft een eigen ECT-centrum, op de Duivendrechtsekade. Hierdoor kunnen we op een veilige en toegankelijke manier ECT geven, volgens de laatste inzichten.

Lees meer in onze brochure: ‘wat is ECT?’.