Advies

De rechter, het gevangeniswezen of de officier van justitie kan de Reclassering vragen een advies over een verdachte of veroordeelde uit te brengen, meestal in de vorm van een rapport. Een reclasseringsadvies is altijd maatwerk.

Er zijn verschillende soorten advies: voor een re-integratieplan, een voorwaardelijke invrijheidstelling of een afdoeningsbeslissing. Ook kan de Reclassering adviseren over wat er nodig is voor een goede terugkeer in de samenleving.

In het advies worden twee vragen beantwoord: wat is de kans dat iemand terugvalt in de criminaliteit? En wat is er nodig voor een leven zonder criminaliteit? De reclassering stelt dan een plan van aanpak op en adviseert welke voorwaarden daarvoor nodig zijn.