Onderzoek

Bij Inforsa wordt veel en divers onderzoek uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben gemeenschappelijk dat ze zich bezighouden met de kwaliteit van zorg. We kijken steeds kritisch naar wat we doen: doen we dat goed? Innovatie is een ander speerpunt: hoe kunnen we ons werk, en daarmee de zorg, verbeteren? Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gaande naar het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, zoals biofeedback. Een ander voorbeeld van innovatie is onze nadruk op relatiegestuurde zorg. Dat betekent onder andere dat we zoeken naar manieren om de kwaliteit van leven werkelijk vanuit de patiënt te definiëren en te integreren in de behandeling. Ook evalueren we het leefklimaat op de klinische afdelingen regelmatig.

Ook is de Academische Werkplaats bij de Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) opgericht, die de complexe cliëntenpopulatie in kaart heeft gebracht, inclusief behandelresponsiviteit – een voorbeeld van een onderzoeksproject dat van direct belang is voor de behandelpraktijk.

Voor alle onderzoeken van Inforsa hebben we CrimeLab ontwikkelt. Kijk hier welke onderzoeken we verrichten.

Kijk voor alle onderzoeken die verricht worden binnen heel Arkin op onze onderzoekswebsite.

Begeleidingsteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met universiteiten en andere forensische instellingen. Ook werken Inforsa-onderzoekers samen met onderzoekers van andere specialismen binnen Arkin. De hoogleraren Jack Dekker, Anneke Goudriaan en Lieuwe de Haan begeleiden de promotieonderzoeken, net als Thimo van der Pol en Arne Popma.