Missie en visie

Onze missie

Wij zijn dé expert op het gebied van zeer ernstige psychiatrische problematiek, veelal in combinatie met verslaving, waarbij sprake is van ontwrichting en/of delictgedrag. Wij werken in gezamenlijkheid toe naar een perspectief dat past bij de cliënt, zijn naasten en de maatschappij, waarbij waardigheid en veiligheid voorop staan.

Onze visie

Bij Inforsa werken wij herstelgericht met hulpverleners, cliënten en naasten. Elke cliënt is uniek. Ons vertrekpunt is ‘wat kan de cliënt wel?’ Het behandelaanbod volgt de richtlijnen. Wij durven ook verder te kijken waar nodig. Dat vraagt lef en vertrouwen in cliënt, naasten en in elkaars deskundigheid.

Binnen Inforsa werken wij in een omgeving die door alle betrokkenen als veilig wordt ervaren. Inforsa heeft een respectvolle cultuur waarin lef, toegankelijkheid, duidelijkheid en vertrouwen centraal staan om zorg op maat te bieden, en die bijdraagt aan een veilig en plezierig werk-, leef- en herstelklimaat.

Bij Inforsa geloven we in de kracht van samenwerken, door medewerkers onderling én met cliënten, naasten, zorgpartners en de maatschappij. Door het erkennen en leren van elkaars expertise, inzichten, creativiteit en ervaring bieden we een waardige omgeving die de cliënt optimaal ondersteunt in het behalen van hersteldoelen en de medewerkers blijvend motiveert om cliënten en naasten hierin te begeleiden.