Klinische zorg

Inforsa heeft drie klinieken, elk met eigen specialisaties en doelen. De Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) is gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met een justitiële maatregel en een psychotische stoornis. De behandeling is intensief en gericht op terugkeer naar de maatschappij.

Bij de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) komen cliënten van wie de behandeling in een andere kliniek is vastgelopen of dreigt vast te lopen. De KIB heeft de expertise en ervaring om de impasse te doorbreken. Samen met de cliënt en de verwijzende instelling werken we aan het doel: de behandeling in de tweede lijn weer voort te zetten.

Naar de de Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) worden cliënten verwezen door andere ggz-klinieken. Het doel is duurzame terugkeer naar de reguliere ggz. Daarvoor werken we vaak aan significante vermindering van het ontwrichtende gedrag.