Klinische zorg

Inforsa heeft drie klinieken, elk met eigen specialisaties en doelen. De Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) is gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met een justitiële maatregel en een psychotische stoornis. De behandeling is intensief en gericht op terugkeer naar de maatschappij.

Naar de de Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) worden cliënten verwezen door andere ggz-klinieken. Het doel is duurzame terugkeer naar de reguliere ggz. Daarvoor werken we vaak aan significante vermindering van het ontwrichtende gedrag.