Behandeling

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) heeft jarenlange ervaring en een breed en doelgericht behandelaanbod. De behandelingen die de FAZ biedt zijn bewezen effectief.

De behandelingen zijn gericht op stabilisatie en herstel, controle over hinderlijk gedrag en op het duurzaam veranderen van gedragspatronen. De behandelingen kunnen variëren van hoog-intensieve outreachende zorg waarbij dagelijks contact noodzakelijk is, tot een modulaire behandeling in een poliklinische setting.

De duur van de behandeling hangt af van de ernst van het risico op delict (of recidive) of het blijven bestaan van ontwrichtend gedrag. De behandeling duurt in principe niet langer dan twee jaar of de duur van een toezicht, tenzij de inschatting van het delictrisico  na deze periode nog dermate hoog is dat beëindiging van de forensische ambulante behandeling nog niet verantwoord is.

E-health

Naast de contacten met het behandelteam biedt de FAZ een groot deel van haar psychotherapeutische behandelingen aan middels e-health. Dit ter extra ondersteuning.