Deel jouw ervaring

 

Hoog intensieve beveiligde zorg

Bij de Hoog Intensieve Beveiligde Zorg (HIBz) worden cliënten tijdelijk opgenomen, het gaat hier om cliënten die verkeren in crisis en escalerend en ontwrichtend gedrag vertonen. Deze afdeling biedt hoog beveiligde zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek (EPA) die geen forensische maatregel hebben, maar wel een civielrechtelijke maatregel.

Op de HIBz verblijven cliënten die niet meer op een veilige wijze kunnen verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting en dit uit zich ook in door spanningen tussen de client en het behandelend team. In dit geval biedt de reguliere afdeling niet genoeg veiligheid en kan de cliënt niet goed behandeld worden. De HIBz maakt gebruik van de Forensic High and Intensive Care (FHIC) methode. Deze methode staat in het teken van stabilisatie en is gericht op herstel van contact. Door beschikbaarheid van deze korte behandeling kan langdurige intensieve behandeling zo veel mogelijk wordt vermeden.

Onderdelen van die behandeling zijn psychologische, psychiatrische, medische en somatische zorg, het stimuleren van dagbesteding (koken, wandelen, een spelletje spelen) en (indien mogelijk) het betrekken van naasten. Bij de HIBz werken we aan een open herstel-klimaat waar de cliënt zich ondersteund voelt. Het werken aan herstel van contact vergt naast ondersteuning ook een duidelijke begrenzing van ontwrichtend gedrag. Vanuit contact kan er veiligheid ontstaan voor de cliënt en diens omgeving.

Cliënten worden op de HIBz drie tot zes weken opgenomen met als doel het werken aan nabijheid, veilig contact en terugkeer naar de reguliere behandeling

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacybeleid | Cookiebeleid | © 2021 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin