Over Inforsa

Inforsa is de expert op het gebied van zeer ernstige (forensische) psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslaving. Daarnaast is er sprake van ontwrichting en/of een delict.

Elke cliënt is uniek. Ons vertrekpunt is: wat kan iemand wél? Bij Inforsa werken we gezamenlijk aan perspectief voor de cliënt, zijn/haar naasten en de maatschappij. Dat perspectief begint vaak bij kleine stappen. Waardigheid en veiligheid staan voorop.

We durven verder te kijken waar nodig. Dat vraagt lef en vertrouwen in de cliënt, naasten en in elkaars deskundigheid. Bij Inforsa werken we in een omgeving die door alle betrokkenen als veilig wordt ervaren.

Bij Inforsa geloven we in de kracht van samenwerken binnen de teams met cliënten, naasten, zorgpartners en de maatschappij. Door het erkennen en leren van elkaars expertise, creativiteit en ervaring bieden we een omgeving die de cliënt optimaal ondersteunt in het behalen van zijn of haar hersteldoelen.

De teams zijn deskundig, hecht en gelijkwaardig. Alleen zo kunnen we zulke intensieve zorg bieden. Deze werkomgeving en respectvolle cultuur motiveren medewerkers steeds weer om zich in te zetten voor cliënten en naasten.

Inforsa behandelt zo’n 155 cliënten klinisch, ongeveer 600 cliënten ambulant en 1250 cliënten bij de reclassering. Ruim 400 medewerkers ondersteunen hen vanuit diverse locaties in Amersfoort, Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Veenendaal.

Landelijk netwerk

Inforsa participeert ook in verschillende landelijke netwerken:

  • TBS Nederland. TBS Nederland is een initiatief van de forensisch-psychiatrische centra en klinieken in Nederland;
  • SVG verslavingsreclassering. De SVG is een netwerkorganisatie van elf regionale verslavingszorginstellingen met een reclasseringsafdeling.

Meer weten?

Maak kennis met Inforsa in onderstaand filmpje:

PGO

Vanaf 12 januari 2022 kun je als cliënt van Inforsa onderdelen van je zorgdossier bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).  Op de website van Arkin staan veel gestelde vragen over het gebruik van een PGO.

Bij Preventie kunnen we je helpen met persoonlijk advies of cursussen. Ook is er online zelfhulp, programma’s die je thuis op de computer kunt volgen. Neem gerust contact met ons op via preventie@arkin.nl.