Deel jouw ervaring

 

Onderzoeksprojecten

Jeugdcriminaliteit daalt na systeemtherapie

Psychotherapeut en onderzoeker Thimo van der Pol heeft ontdekt dat criminaliteit onder jongeren aanzienlijk daalt na inzet van systeemtherapie (multidimensional family therapy; MDFT) en cognitieve gedragstherapie (CGT): na inzet van beide behandelingen neemt jeugdcriminaliteit maar liefst met 87% af. Die daling houdt bovendien aan. Na zeven jaar blijft de criminaliteit op het lage niveau. De belangrijkste aanbevelingen zijn om criminele jongeren niet uitsluitend te straffen, maar ook te behandelen. Daarnaast zou het systeem van de jongere bij de behandeling betrokken moeten worden.

Thimo heeft zijn proefschrift in 2018 verdedigd. In 2019 kreeg zijn onderzoek media-aandacht van NRC en BNR, en was er in De Balie een festival over jeugdcriminaliteit.

In contact blijven na behandeling werkt

In contact blijven, ook na de forensische behandeling in de kliniek, zorgt ervoor dat een bepaalde groep patiënten minder snel opnieuw een strafbaar feit pleegt. In een recidivestudie heeft Petra Schaftenaar psychiatrische patiënten onderzocht die opgenomen zijn op basis van artikel 37 Wetboek van Strafrecht.

Het langdurig contact tussen patiënt en zorgverlener geeft patiënten, na lange tijd, weer het gevoel ergens bij te mogen horen – en dat bleek effectief om de justitiële en psychiatrische draaideur te stoppen.

Petra heeft haar proefschrift in 2018 verdedigd. Zij was o.a. te horen in het NOS Radio 1 Journaal.

Petra’s bevindingen zijn ook te lezen in haar boek ‘Contact gezocht, Relationeel werken en het alledaagse als werkzame principes in de klinische forensische zorg‘.

Biofeedback bij agressieregulatie

Een groot deel van de cliënten van de Forensisch Ambulante Zorg van Inforsa is door geweldsdelicten in contact gekomen met politie en justitie. Zij krijgen onder andere behandeling om beter om te leren gaan met agressie. Cliënten bleken echter weinig zicht te hebben op (fysiologische) spanningssignalen. Ze zijn zich niet of pas laat bewust van onrustige ademhaling, transpiratie of hartslag als de spanning oploopt.

Promovendus Annemieke ter Harmsel onderzoekt in hoeverre realtime-biofeedback een haalbare en effectieve aanvulling is op agressieregulatietherapie. Deelnemers krijgen een horloge om met een biosensor erin. Bij hogere fysiologische waarden ontvangt de cliënt een signaal en kan hij/zij een notitie maken van het spanningsniveau.

De verwachting is dat inzicht in het eigen spanningsniveau uiteindelijk kan helpen om agressief gedrag te voorkomen. De afronding van dit onderzoek wordt zomer 2020 verwacht.

Sociale-netwerkversterking

De meeste forensisch psychiatrische cliënten hebben geen werk, weinig vrienden of familie en vooral contact met hulpverleners. Dit terwijl bekend is dat een positief, steunend sociaal netwerk het welzijn en functioneren van psychiatrische cliënten bevordert en het risico op delictgedrag verkleint. Promovendus Lise Swinkels onderzoekt daarom de effectiviteit van sociale-netwerkversterking bij forensisch psychiatrische cliënten. Specifieker: de inzet van een sociaal-netwerk-coach, naast de standaard forensische ambulante zorg. De coach begeleidt de cliënt naar meer zelfredzaamheid.

De afronding van dit onderzoek wordt begin 2021 verwacht.

Afgeronde onderzoeken en publicaties

Werknemers in de psychiatrie komen regelmatig in aanraking met geweld. Wanneer heeft het zin daar aangifte van te doen? En in welke gevallen zou het Openbaar Ministerie kunnen vervolgen? Lees meer over het onderzoek naar geweld in de psychiatrie.

In stay tuned is onderzocht of de behandelresultaten bij jongeren die in een gedwongen kader zijn opgenomen kan worden versterkt. Hiertoe is de werkalliantie tussen vaktherapeuten en de jongeren onderzocht.

Het artikel ‘1-op-1-teams verbeteren de dwangzorg’ uit 2016 beschrijft de toevoegde waarde van deze de-escalerende teams.

Zoek je een bepaalde publicatie of wil je meer weten over het onderzoek van Inforsa? Neem dan contact op met het secretariaat van Inforsa.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin