Aanmelden en consultatie

Na aanmelding komt het triageteam samen met twee behandelaren van de LIZ langs voor een consult. Naar aanleiding van dit consult wordt er wel of geen indicatie gesteld voor de LIZ.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de LIZ, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het consultteam via telefoonnummer 020-590 8142 of 020-590 81 34 of een mail sturen aan opname@arkin.nl.

Cliënt direct aanmelden

Vul het aanmeldformulier van de LIZ digitaal in en mail het aan ons. Heeft u vragen over een aanmelding? Bel dan met het consultteam: 020-590 8142 of 020-590 81 34.

Wachttijd

De gemiddelde wachttijd varieert. Voor actuele wachttijden kunt u contact opnemen met het consultteam via 020-590 8142 of 020-590 81 34.