KIB-symposium ‘Weer op de rails’

Op donderdag 10 november organiseert KIB Nederland een symposium over het voorkomen en omgaan met complexe situaties.

Een symposium verzorgd door de zes Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) in Nederland.

Symposium ‘Weer op de rails’

Op donderdag 10 november organiseert KIB Nederland een symposium over het voorkomen en omgaan met complexe situaties waar cliënten, naasten en hulpverleners dreigen vast te lopen vanwege ernstige psychiatrische- en gedragsproblematiek. In verschillende lezingen en workshops krijgt u informatie over nieuwe behandelmethoden en begeleidingsmethodieken die worden toegepast door de zes KIB’s om cliënten meer grip te laten krijgen op hun eigen leven.

De KIB’s bieden al meer dan 25 jaar specialistische en zeer intensieve zorg aan cliënten die vaak al geruime tijd klinisch in behandeling zijn (geweest) in de reguliere GGZ, maar bij wie de behandeling ondanks alle inspanningen spaak dreigt te lopen. Cliënten komen in aanmerking voor opname en behandeling in een KIB als er sprake is van zeer ernstige gedragsproblematiek en als gevolg daarvan een sterk ontwrichte behandelrelatie tussen de cliënt en het verwijzend behandelteam.

Tijdens het symposium geven de KIB’s informatie over de huidige visie op begeleiding en behandeling en waar zij de reguliere GGZ kunnen aanvullen. Deelnemers krijgen praktische informatie over nieuwe inzichten en aangrijpingspunten om de zorg te verbeteren.

Reserveer daarom alvast donderdag 10 november 2016 in de agenda!

Locatie:

De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam

Tijd: 10.00-16:00 uur

Begin oktober ontvangt u meer informatie.

KIB Nederland is een samenwerkingsverband van de KIB’s van Trajectum, Inforsa, Palier, De Woenselse Poort, De Jutters en de Van der Hoeven Kliniek.