Ik ben verwijzer

Inforsa is de expert op het gebied van zeer ernstige (forensische) psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslaving. Daarnaast is er sprake van ontwrichting en/of een delict.
Hoewel Inforsa locaties heeft in Amersfoort, Amsterdam, Hilversum, Utrecht of Veenendaal, is het een zorginstelling met een bovenregionale functie.
Wilt u een cliënt aanmelden, of een consult aanvragen? Hieronder staat hoe u de verschillende onderdelen van Inforsa kunt bereiken.

Consultteam

De LIZ heeft een Consultteam dat consultatie biedt, het contact met u als verwijzer onderhoudt, eventuele teamondersteuning biedt en het nazorgtraject begeleidt. Bekijk de contactgegevens.
Tevens verzorgt het consultteam de training ‘omgaan met ontwrichting’. Deze wordt jaarlijks gegeven aan de verwijzers maar kunnen ook op maat incompany worden aangeboden. Vrijblijvende offerte is bij het consultteam op te vragen.

Centrum voor elektroconvulsietherapie (ECT)

Inforsa heeft een eigen ECT-centrum. Hierdoor kunnen we op een veilige en toegankelijke manier ECT-behandelingen geven, volgens de laatste inzichten.