Data 2022 training ‘Omgaan met ontwrichting’ en aanmeldprocedure

De vijf trainingsbijeenkomsten van de KIB (Kliniek Intensieve Behandeling) Amsterdam vinden plaats op:

  • 23 maart
  • 6 april
  • 20 april
  • 18 mei
  • 1 juni

Aanmelden kan vóór 1 maart 2022 via een e-mail naar consultteamklinischintensief@inforsa.nl.

Ter bevestiging van de inschrijving ontvang je een e-mail.

Mocht de training vol zijn plaatsen we je op de wachtlijst voor het najaar.

Incompany-training

Naast de landelijke training ‘Omgaan met ontwrichting’ bieden de KIB’s ook een incompany-variant. Dit kan een goed alternatief zijn als er meerdere mensen van een instelling de training willen volgen, of om bijvoorbeeld een heel (verpleegkundig) team te laten trainen.

Voor meer informatie over de incompany-variant van de training ‘Omgaan met ontwrichting’ kunt u contact opnemen met het Consultteam via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer 020-5901140.

Bekijk de folder over de training Omgaan met ontwrichting.