De KIB op de Kliniek de Nieuwe Meer is gesloten

Via deze weg informeren we je over het besluit om het zorgaanbod van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) per 1 mei 2022 niet langer te continueren op de Kliniek De Nieuwe Meer (Vlaardingenlaan). Voor alle patiënten is een andere plek gevonden. Hieronder meer informatie over dit besluit.

Dit is de situatie

Op de KIB behandelen we patiënten met de meest intensieve zorgvraag met vaak ernstig ontwrichtend gedrag. Het gaat om patiënten die bij andere klinieken zijn vastgelopen. De afgelopen jaren zien wij dat deze patiënten steeds complexer, en helaas vanuit de ziekte soms ook agressiever, worden en nog meer intensieve zorg nodig hebben. Hiervoor heb je ten eerste goede zorgprofessionals nodig die weten hoe je met deze patiënten om moet gaan. Het vraagt en vergt veel van hen. De druk is hoog. Inforsa heeft al enige tijd grote moeite om de personeelsbezetting voor deze kliniek op pijl te houden. Helaas hebben recent een aantal behandelaren gekozen om ergens anders te gaan werken. Hierdoor is er een acuut probleem ontstaan. Wij kunnen door het grote ontstane capaciteitstekort niet meer de veiligheid en kwaliteit zorg garanderen die, zeker voor deze kwetsbare doelgroep, nodig is.

Ten tweede vragen deze moeilijke en complexe patiënten om een goede en veilige omgeving. We zijn tot de conclusie gekomen dat door het complexer worden van deze patiënten de huisvesting voor deze doelgroep niet meer passend is op de locatie Vlaardingenlaan. De KIB is de enige Inforsa-afdeling op de Vlaardingenlaan. Op het moment dat er druk is op de bezetting voelen de medewerkers van Inforsa zich geïsoleerd. Wij zijn van mening dat deze ingewikkelde en ook complexe doelgroep beter op een andere locatie behandeld kan worden. Omringd door afdelingen en klinieken die dezelfde hoog beveiligde, intensieve zorg bieden aan een ontwrichtende patiëntenpopulatie. En dus ook omringd door behandelaren en medewerkers die deze doelgroep kennen, begrijpen en naar kunnen handelen. Door het acute probleem met de personele bezetting én de conclusie dat de huisvesting niet meer passend is voor deze complexe doelgroep hebben wij helaas het besluit genomen om het zorgaanbod van de KIB niet langer te continueren op de Kliniek De Nieuwe Meer.

Hoe nu verder

Iedereen die bij ons in zorg is, verdient de beste zorg. We begrijpen heel goed dat deze boodschap ontzettend vervelend is voor de cliënten, hun naasten en alle andere betrokkenen.  Inforsa heeft de ambitie om zich te blijven inzetten voor de meest moeilijke en ontwrichtende patiënten. We zoeken daarom naar mogelijkheden hoe we dit in de toekomst kunnen en blijven vormgeven. We willen snel maar ook zorgvuldige stappen nemen. We houden alle betrokkenen hiervan op de hoogte.