Ik kom in behandeling

U bent verwezen naar ambulante of klinische zorg van Inforsa, of u krijgt hulp van de Reclassering. Wat kunt u verwachten?

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) behandelt kort als het kan en lang als het moet. Het doel: het doen afnemen van delicten en/of ontwrichtend gedrag. Ook de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) geeft forensische zorg, in een gesloten setting.
Naast forensische zorg biedt Inforsa intensieve zorg. Wij kijken met een frisse en deskundige blik naar wat iemand nodig heeft.

Als u binnen een gedwongen kader wordt opgenomen is dat op de Langdurig Intensieve Zorg (LIZ). De behandeling op de LIZ is gericht op ernstige psychiatrische stoornissen, gecombineerd met onveilige hechting en (zeer problematische) interactie met anderen.
Krijgt u elektroconvulsietherapie (ECT)? Lees dan in onze brochure wat u kunt verwachten. ECT kan uitkomst bieden als (vaak jarenlange) behandeling met medicatie, en psychotherapie, niet genoeg hebben geholpen.

Faciliteiten en locaties

Cliënten verblijven in de FPK en LIZ op een eenpersoonskamer met aansluiting voor radio, tv en computer met internet.
Inforsa heeft locaties in Amersfoort, Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Veenendaal. Bekijk alle contactgegevens.