Doelgroep

Lees hier meer over het besluit het zorgaanbod van de KIB op de Kliniek de Nieuwe Meer niet langer te continueren

De KIB neemt volwassenen op bij wie sprake is van een ernstig ontwrichte behandeling, waardoor zorg elders in de klinische ggz niet goed van de grond is gekomen of niet meer goed mogelijk is. Cliënten hebben vaak een psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornis en/of een autismespectrumstoornis. Ook verslaving komt veel voor. Naast deze aandoeningen hebben cliënten vaak gedragsproblemen. Zij hebben intensieve zorg nodig. De meesten hebben een civielrechtelijke maatregel (RM). 

Om de vaak vastgelopen behandeling weer mogelijk te maken worden het systeem en de naastbetrokkenen dan ook intensief betrokken bij de behandeling.

Opnamecriteria KIB
Voor de KIB gelden de volgende opnamecriteria:

  • leeftijd vanaf 18 jaar;
  • langdurige ontwrichting van de behandelrelatie in de klinische ggz;
  • meervoudige problematiek op as I (ernstige psychiatrische aandoeningen; EPA) en/of as II;
  • de verwijzende instelling gaat akkoord met de terugnamegarantie.

De KIB is niet specifiek toegerust voor cliënten met ernstige somatische problemen en/of organische psychosyndromen.

Rol verwijzer
De ggz-voorziening die de cliënt heeft verwezen heeft een ‘terugkeer­garantie’ voor de cliënt die in de Kliniek Intensieve Behandeling is opgenomen. Dat betekent dat deze instelling ‘mede-eigenaar’ en medeverantwoordelijk blijft voor het uiteindelijke resultaat: heropname in die ggz-instelling, of doorplaatsing naar een vorm van beschermd en begeleid wonen.

De verwij­zende behandelaar neemt met regelmaat deel aan de behandelplanbesprekingen binnen de KIB. De KIB richt zich dus niet alleen op de cliënt, maar in latere fasen van de behandeling ook op de behandelsetting van de verwijzer. Dit alles om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn.