Deel jouw ervaring

 

Aanpassing door toename verwijzingen

Via deze weg informeren wij u over de wachtlijst van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB, onderdeel van Inforsa) en wat dit betekent voor uw verwijzingen. Helaas hebben wij moeten concluderen dat het aantal verwijzingen hoger is dan wij plek hebben en de wachttijd oploopt. Wij kunnen daarom niet iedereen binnen een redelijke termijn de hoogwaardige zorg leveren die wij gewend zijn te bieden. In deze mail leest u meer over deze situatie.

Sinds corona hebben wij te maken met een stijging van het aantal verwijzingen en een hoger ziekteverzuim. Daarbij ervaren ook wij de schaarste van goed opgeleide professionals als gevolgen van de (landelijke) arbeidsmarktproblematiek. Met pijn in ons zorghart hebben wij daarom het besluit moeten nemen om het aantal beschikbare plekken te verkleinen. Dit allemaal met het doel om de kwaliteit van de behandeling op hoog niveau te houden. De wachttijd voor het KIB-programma loopt daardoor op van enkele maanden tot een half jaar.

Wat betekent dit voor u als verwijzer?

U kunt uw cliënten natuurlijk nog steeds aanmelden bij de KIB. Ook zullen wij dan een consult uitvoeren en in het consult zullen we informatie geven over de wachttijd van dat moment en de mogelijkheden tot opname. We verwachten namelijk later dit jaar weer terug te keren naar een ruimere capaciteit. Tijdens het consult zullen we ook met u bekijken welke handreikingen of adviezen wij kunnen bieden om de cliënt al voor te bereiden op zijn behandeling binnen de KIB zodat de tijd mogelijk goed benut kan worden.

Tot slot

Natuurlijk zetten we alles op alles om onze verwijzers en hun cliënten zo snel mogelijk weer goed te kunnen bedienen binnen een redelijke termijn. Zo werken wij hard aan het versterken van onze behandelteams.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de situatie omtrent de wachtlijst en verwijzingen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact met ons op via het consultteam van de KIB (020-590 11 40).

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacybeleid | Cookiebeleid | © 2021 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin