Kliniek Intensieve Behandeling

Via deze weg informeren we je over het besluit om het zorgaanbod van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB), onderdeel van Inforsa, niet langer te continueren op de Kliniek De Nieuwe Meer (Vlaardingenlaan). Lees hier meer over dit besluit.

De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) in Amsterdam biedt klinische overname of verpleegkundige consultatie wanneer een behandeling in een reguliere ggz-kliniek is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: denk aan ernstige gedragsproblemen of agressie, of zeer complexe psychiatrische problematiek met co-morbiditeit. Het gevolg is vaak een problematische interactie tussen de cliënt en het behandelteam. Behandeling is dan niet goed meer mogelijk.

De KIB heeft de expertise en ervaring in huis om de impasse in de behandeling te doorbreken. Samen met de cliënt en de verwijzende instelling werken we aan het doel: de behandeling in de tweede lijn weer voort te zetten. De problematische interactie met de omgeving wordt in een uitgebreide consultatie of intake in kaart gebracht. Wij kijken met een frisse en deskundige blik naar wat iemand nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we opnieuw of aanvullende diagnostiek verrichten, medicatie aanpassen en een aantal therapieën inzetten.

Het behandelklimaat op de KIB is gastvrij en relationeel. De opnameduur is gemiddeld een half jaar.

Werkgebied
De KIB van Inforsa is een derdelijnsvoorziening en ondersteunt met name ggz-instellingen in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe. Instellingen in andere regio’s kunnen terecht bij één van de andere vier KIB’s in Nederland. Zie tevens KIB Nederland.

Bekijk de folder over de training ‘Omgaan met ontwrichting’ voor professionals.